AO fellowship

Iedere AO fellowship is een fantastische en zeer leerzame ervaring

Al meer dan 30 jaar brengt de AO, arts-assistenten in de laatste fase van hun opleiding en pas afgestudeerde chirurgen of orthopeden in contact met erkende internationale experts in vooraanstaande klinieken, waar een 4 tot 8 weken durend fellowship kan worden gevolgd.

Voorwaarden die aan kandidaten worden gesteld zijn een aantoonbare interesse in de traumatologie, het hebben gevolgd van tenminste een AO Principles Course en een leeftijd van niet veel hoger dan 40 jaar. Er zijn meer dan 100 door de AO erkende ziekenhuizen in alle delen van de wereld die de mogelijkheid bieden van zo’n fellowship, waarvan de AO de verblijf- en basale kosten van levensonderhoud op zich neemt.

De bedoeling is om geinteresseerden kennis te laten nemen van indicaties tot, planning van en uitvoering van osteosynthese-technieken door experts. De “opleiding” beperkt zich echter nadrukkelijk niet alleen tot fracturen maar bestrijkt het gehele palet van letsels van het steun- en bewegingsapparaat, alsmede het management van polytrauma patiënten en de behandeling van postraumatische complicaties.

Er zijn ook Spine en CMF. fellowships en speciale fellowships voor operatie-assistenten.